Accessibilitat

Mida del text:

Aquest lloc web utilitza el Open Source Content Management System Plone i ha estat dissenyat per a ser completament accessible i usable, funcionant d'acord amb les Guies d'accessibilitat de contingut web ( WCAG v1.0). Si hi ha quelcom en aquest lloc relacionat amb l'accessibilitat o la validació que no va d'acord amb els estandards, contacteu amb en/na Administració del lloc web, i no pas el Plone Team.

Tecles d'accés

Les tecles d'accés són un dispositiu de navegació que us permet visitar aquest lloc web utilitzant el teclat.

Informació més acurada sobre les tecles d'accés està disponible a Guies d'accessibilitat W3C.

Tecles d'accés disponibles

Aquest lloc web utilitza una configuració que quasi coincideix amb moltes recomanacions d'accessibilitat internacionals. Aquestes són:

  • 1 —Pàgina d'inici
  • 2 —Salta al contingut
  • 3 —Mapa del lloc web
  • 4 —Focus del camp de cerca
  • 5 —Cerca avançada
  • 6 —Arbre de navegació
  • 9 —Informació de contacte
  • 0 —Detalls de les tecles d'accés

Ús de tecles d'accés en diferents navegadors web

Internet Explorer 5+ (Windows)
Manteniu polsada la tecla Alt, premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés, deixeu-les anar i premeu Intro.
Firefox, Mozilla i Netscape 7+ (Windows)
Manteniu polsada la tecla Alt i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Firefox, Mozilla i Netscape 7+ (Mac OS X)
Manteniu polsada la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Safari i Omniweb (Mac OS X)
Manteniu polsat el Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Konqueror (Linux)
Manteniu polsada la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Internet Explorer 4 (Windows)
Manteniu polsada la tecla Alt i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Internet Explorer 5+ (Mac)
Manteniu polsada la tecla Ctrl i premeu el nombre o lletra de la tecla d'accés.
Internet Explorer 4.5 (Mac)
Les tecles d'accés no estan suportades, si us plau, utilitzeu un navegador diferent.
Netscape 6 i anteriors (Totes les plataformes)
Les tecles d'accés no estan suportades, si us plau, utilitzeu un altre navegador.

Declaració d'accessibilitat

Ens hem compromès a fer servir el nostre coneixement i comprendre les diferents formes en que la gent accedeix a internet, per tal de desenvolupar un lloc web que sigui clar i senzill d'utilitzar per tothom.

Validació

Hem utilitzat XHTML 1.0 i CSS que està en conformitat amb les especificacions, com dictamina el W3C perquè creiem que la usabilitat i l'accessibilitat han de tenir una base sòlida. Si hi ha res en aquest lloc web que no valida correctament, si us plau, poseu-vos en contacte amb Administració del lloc web, i no pas amb l'equip del Plone.

També hem procurat aconseguir l'accessibilitat AA versió 1.0 de WCAG. No obstant, tenim en compte que el nombre de regles del WCAG són subjectives i tot i que pensem que les hem acomplert la seva interpretació pot variar en algunes instàncies.
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web