Accions del document

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Per admin Darrera modificació 07-05-2007 17:30
Puja un nivell
El CIMNE és un dels primers organismes autònoms de recerca i desenvolupament creats per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’any 1987, sota els auspicis de la UNESCO. Des que es va crear, l’any vinent farà 20 anys, el CIMNE ha impulsat activitats de formació, de recerca i de transferència tecnològica en el camp dels mètodes numèrics i les aplicacions en enginyeria en un context internacional.
El CIMNE ha participat en més de 600 projectes de recerca i desenvolupament en el camp de l’enginyeria civil, l’aeronàutica, el sector naval, la telecomunicació i els processos de fabricació, entre altres. Els projectes del CIMNE han estat finançats per la Unió Europea, el Ministeri d'Indústria, el CIDEM, la CIRIT i la CICYT, com també per empreses espanyoles i estrangeres.

D’altra banda, al CIMNE s’han generat les empreses derivades següents:
  • Compass Ingeniería y Sistemas, SA, especialitzada en el desenvolupament de software per al càlcul estructural (basat en elements finits) en enginyeria civil, naval i aeroespacial.
  • Structuralia, societat creada per desenvolupar activitats en l’àmbit de la formació i la consultoria en enginyeria civil i edificació via Internet.
  • Ingenia, una agrupació d’interès econòmic formada per 14 empreses i el CIMNE. Concentra recursos de les entitats integrants per realitzar projectes de gran dimensió en el sector aeroespacial (ubicada actualment al PMT).
Per a més informació, visiteu el web del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria.

nortel.jpg© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web