Accions del document

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Per admin Darrera modificació 12-05-2008 17:20
Puja un nivell
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
Any de creació: 1911.
Trasllat a l’edifici actual del PMT el curs acadèmic 2004-2005.
ESAB.jpg

epsc2.jpg
Titulacions que imparteix:
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitats:
 • Explotacions Agropecuàries
 • Hortofructicultura i Jardineria
 • Indústries Agràries i Alimentàries
 • Màster oficial
   
 • Sistemes Agrícoles Periurbans
Formació de tercer cicle
 • Al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) i en col laboració amb l’ESAB, s’hi imparteix el programa de doctorat Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat.
Nombre actual d’estudiants
 • 200 (Explotacions Agropecuàries)
 • 275 (Hortofructicultura i Jardineria)
 • 320 (Indústries Agràries i Alimentàries)
Objectius del projecte docent:
 • Formar enginyers tècnics agrícoles de gran qualitat, capaços d’afrontar amb èxit els reptes de futur de les empreses del sector i d’actuar com a motor per a la innovació permanent. Per complementar la seva formació i el contacte amb el món empresarial, els estudiants fan pràctiques obligatòries en empreses i l’Escola disposa d’una Oficina d’Inserció Laboral.
 • Consolidar un nucli de recerca i docència d’excel·lència amb grans possibilitats de futur en àrees cabdals com ara l’optimització de les empreses agràries i agroalimentàries, la biotecnologia, el medi ambient, l’economia agrària i el paisatgisme.
 • Esdevenir un autèntic nexe amb el seu entorn amb la integració de l’Escola en el Parc Agrari del Baix Llobregat, de manera que el centre pugui sumar aquest nou potencial al desenvolupament de les seves activitats de recerca i de docència.
Sortides professionals
Els ensenyaments que s’ofereixen a l’Escola proporcionen formació en ciències i enginyeria, i preparen els graduats per formar part dels equips multidisciplinaris que hi ha a actualment a l’Administració pública (medi ambient, espais naturals...) o a les empreses (agroalimentàries, medi ambient, farmacèutiques...). Cal tenir en compte que l’agroalimentari és un sector clau de l’economia catalana, ja que representa el 17 % del producte industrial brut, per davant de les indústries químiques i de les indústries de materials de transport. La indústria agroalimentària catalana ocupa 77.300 persones i és capdavantera a l’Estat espanyol.
 • Elaboració, direcció i execució de projectes d’enginyeria biològica
 • Administració pública
 • Cooperació internacional
 • Màrqueting comercial
Explotacions Agropecuàries
 • Gestió d’explotacions i empreses agropecuàries
 • Tècniques d’alimentació animal
 • Control de qualitat en la fabricació de pinsos
 • Gestió i tractament de residus d’explotacions agropecuàries
 • Valoracions agràries
Hortofructicultura i Jardineria
 • Gestió d’explotacions i empreses hortofructícoles
 • Assessorament fitosanitari i nutricional
 • Gestió d’empreses de jardineria
 • Gestió del paisatge
 • Estudi ambiental
 • Valoracions agràries
Indústries Agràries i Alimentàries
 • Gestió en les indústries agroalimentàries
 • Control de qualitat en les indústries agroalimentàries
 • Seguiment de la producció a la indústria
 • Millores tecnològiques
 • Assaigs de nous productes© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web