Accions del document

Institut de Ciències Fotòniques

Per admin Darrera modificació 07-05-2007 17:29
Puja un nivell
L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) és una fundació creada per la Generalitat de Catalunya a través del DURSI i la UPC. Els seus objectius són la recerca, tant bàsica com aplicada, la docència i l’incentiu del sector industrial en l’àmbit de les ciències de la llum i de totes les disciplines en les quals la fotònica tingui incidència, com ara l’optoelectrònica i les nanotecnologies òptiques, les tecnologies de la informació, les biotecnologies, les ciències de la salut i de la vida, les tecnologies de la informació quàntica i els sistemes làser.

L’ICFO dóna una resposta d’abast internacional a les necessitats de recerca i de docència de tercer cicle en el camp de la fotònica. També s’ocupa de l’aplicació industrial i la promoció d’empreses derivades (creades per desenvolupar una idea fruit de la recerca) per part d’investigadors i estudiants. L’Institut també col·labora amb agències de capital de risc i participarà en incubadores d’empreses i en l’organització de trobades científiques nacionals i internacionals.

Per a més informació, visiteu el web de L'Institut de Ciències Fotòniques.

ICFO.jpg© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web