Accions del document

El CTTC aconsegueix la publicació internacional d’una patent

Puja un nivell
Per teresa.san.jose Darrera modificació 18-12-2007 12:01

Un dels objectius principals del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és estimular la innovació tecnològica. Després de cinc anys d’activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D), aquest objectiu s’està traduint, entre d’altres, en la generació de patents tecnològiques fruit d’aquestes activitats. A més d’enfocar les seves activitats de R+D cap a entorns experimentals, el CTTC està desenvolupant una cartera de patents que el consolidi i l’obri a nous mercats. Aquesta activitat, habitualment anomenada amb el terme anglès Intellectual Property Rights (IPR), ha de permetre transferir la tecnologia desenvolupada a la indústria i, alhora, incrementar els actius intangibles del centre.

Amb data 13 de setembre del 2007, una de les sol·licituds de patent del CTTC ja ha estat publicada a nivell internacional amb el número WO 2007/101451 A1. L’autor de la patent és en Dr. Xavier Mestre, coordinador de l’àrea de radio comunicacions del centre. L’invent desenvolupat presenta un sistema i una metodologia per a estimar les direccions d’arribada d’un o diferents senyals de radio o ones acústiques. Els mètodes habituals per fer aquest tipus de detecció necessiten un valor mínim de potència del senyal per poder fer l’estimació correctament. La solució proposada al CTTC, permet disminuir considerablement el valor d’aquest llindar, és a dir, permet l’estimació correcta de les direccions d’arribada de senyals quan la seva potència és més baixa. A més, el mètode inventat és especialment avantatjós en situacions en les que el nombre d’observacions disponibles és petit. Com a resum, podem dir que el sistema patentat permet millorar la recepció de senyals en condicions adverses i/o deficients.
A més, durant aquest any el CTTC ha sol·licitat la concessió d’altres tres patents relacionades amb activitats desenvolupades al centre.  El primer d’aquests invents és un esquema de processament del senyal per a sistemes de comunicacions via satèl·lit de banda ampla, en el que s’aprofita informació del diagrama de radiació de les antenes. Amb aquesta informació, el senyal és processat abans de ser enviat oferint una millora de les prestacions del sistema tant en cobertura com en ample de banda.
La segona permet saber la potència mínima de senyal amb la que han d’emetre un conjunt d’antenes en un entorn multiusuari de comunicacions inalàmbriques. Aquesta potència mínima depèn de les interferències que introdueix al canal i a la qualitat de servei requerida per l’usuari.
La tercera estableix un sistema i una metodologia per a  caracteritzar la capacitat que ha de tenir un node inalàmbric per poder discernir l’activitat d’altres nodes inalàmbrics propers quan s’aplica un protocol de comunicacions d’accés distribuït. Per a saber més sobre les patents del CTTC, dirigiu-vos a

http://www.cttc.cat/ca/area/technology-transfer/publications/3.jsp© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web