Accions del document

El CTTC presenta 7 patents tecnològiques d’àmbit internacional

Puja un nivell
Per yolanda.asensio Darrera modificació 12-09-2007 12:30

Un dels objectius principals del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és estimular la innovació tecnològica. Després de cinc anys d’activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D), aquest objectiu s’està traduint, entre d’altres, en la generació de patents tecnològiques fruit d’aquestes activitats. En els darrers mesos, el CTTC ha presentat set sol·licituds de patents a nivell europeu, emmarcades en els àmbits de les comunicacions mòbils, les comunicacions inalàmbriques i les xarxes basades en el protocol d’Internet (IP).

Com a part essencial de la seva missió – esdevenir un centre d’excel·lència en R+D relacionada amb les capes baixes dels sistemes de telecomunicacions –, el CTTC ha de contribuir a arrelar l’activitat de les empreses i grans corporacions del sector de les telecomunicacions. A més d’enfocar les seves activitats de R+D cap a entorns experimentals, el CTTC està desenvolupant una cartera de patents que el consolidi i l’obri a nous mercats. Aquesta activitat, habitualment anomenada amb el terme anglès Intellectual Property Rights (IPR), ha de permetre transferir la tecnologia desenvolupada a la indústria i, alhora, incrementar els actius intangibles del centre.
 
Cinc de les patents sol·licitades proposen nous mètodes que solucionen o milloren aspectes dels sistemes de comunicacions mòbils i inalàmbriques actuals i, en alguns casos, futurs. Així, el CTTC ha dissenyat un mètode per a estimar del temps d’arribada en aplicacions de localització mitjançant sistemes de banda ultra ampla, que permetrà posicionar persones i objectes amb una precisió molt superior al conegut GPS. Una altra de les sol·licituds de patents soluciona el problema de l’estimació i correcció de la compensació de la freqüència portadora en sistemes amb multiplexació per divisió de freqüència (OFDM) amb múltiples antenes, que es perfilen com la base de la propera generació de sistemes mòbils.
 
En aquest mateix context, investigadors del CTTC han dissenyat dos sistemes complementaris de comunicacions inalàmbriques multi-usuari, on els terminals són també multi-antena. Aquests sistemes permetran minimitzar la potència de transmissió dels terminals mòbils en condicions hostils, que és un aspecte clau per a l’èxit futur d’aquests sistemes. Finalment, el CTTC ha proposat una modificació del conegut algorisme MUSIC que permet estimar les direccions d’arribada de les antenes quan la relació de senyal a soroll o el número de mostres disponibles és baix. Això permetrà millorar la recepció de senyals en condicions adverses i/o deficients.
 
Les dues sol·licituds de patents restants permeten millorar les prestacions de les xarxes de comunicacions. Una d’elles comprèn el disseny de diversos mètodes d’avaluació del rendiment de les targes inalàmbriques que habitualment integren tant ordinadors portàtils com terminals mòbils, ja siguin telèfons o assistents digitals (PDAs). L’altra sol·licitud de patent permet monitoritzar i configurar una xarxa basada en IP de forma totalment automàtica. Cal destacar que actualment la major part de les xarxes estan basades en el protocol d’Internet.
 
Per a saber més sobre les patents del CTTC, dirigiu-vos a www.cttc.cat/industry/patents.htm.© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web