Accions del document

Perfil del contractant

Per admin Darrera modificació 17-06-2014 14:31

El perfil del contractant és un espai de difusió que té per finalitat potenciar la transparència i l'accés públic a tota la informació corresponent a l'activitat contractual de la societat gestora del parc PMT SL.

En aquest espai podreu trobar tot allò que està relacionat amb la contractació pública, com ara anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques, adjudicacions, així com qualsevol altra documentació necessària per a licitar.
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web