Accions del document

Portal de transparència

Per gloria.roca Darrera modificació 10-02-2015 14:51

Aquest portal inclou, d’acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, informació rellevant per garantir la transparència de l’activitat de la Fundació Parc UPC relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública, com a entitat que pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya.Informació de rellevància jurídica:

Llei estatal 19/2013 de transparència

Estatuts PMT,SL

Informació econòmica, pressupostària i estadística:

Comptes anuals i Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització:


       Comptes anuals (2013)

       Informe d’Auditoria (2013)

       Normes de contractació
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web