Cerca avançanda de continguts

Aquest formulari de cerca us permetrà localitzar continguts al portal utilitzant un o més termes de cerca.
Recordeu que també podeu utilitzar la cerca ràpida, que normalment us resultarà suficient. Aquest formulari és només per a cerques més específiques.

Termes de cerca
Per a una cerca de text senzilla introduïu el terme aquí. Podeu realitzar una cerca de múltiples paraules utilitzant AND i OR. El text en aquest camp es compararà amb els continguts de l'element, títol i descripció.
Mostra elements amb un títol coincident.
Mostra els elements corresponents a una o vàries paraules clau. Podeu seleccionar diverses paraules clau prement la tecla Ctrl a l'hora que es fa clic en cadascuna d'elles.


Retorna els elements coincidents amb una descripció. Podeu realitzar una cerca booleana utilitzant AND i OR.
Mostra els elements creats des d'una determinada data (la darrera connexió, la darrera setmana, ...)
Mostra els elements d'un tipus determinat.


Mostra els elements creats per un determinat usuari.
Com a revisor podeu cercar elements en funció del seu estat de revisió. Si voleu limitar els resultats als elements en determinats estats, seleccioneu-los de la llista.
© PMT. Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici C-3 c/Esteve Terradas, 5 08860 Castelldefels
Tel. 93.413.70.09/10 info@pmt.es
Sobre aquest web